Projekty unijne

(1) Ogłoszenie na realizację zamówienia 2022-06-03:

Informacje o ogłoszeniu: Budowa zespołu 8 budynków rekreacji indywidualnej w ramach usługi turystycznej typu A i B na dz. nr 124/4 obręb Jezierzany gm. Postomino oraz zespołu 8 budynków rekreacji w ramach  usług turystycznych typ ,,C” i ,,D” w miejscowości Jezierzany na dz. nr 125/12 obręb Jezierzany gm. Postomino. pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2021 poz. 1129). Termin składania ofert: do dnia 21/06/2022 r g.15:00. Miejsce i sposób składania ofert: I. Ofertę należy złożyć do dnia 21/06/2022 r. do godziny 15.00 II. Miejsce składania ofert: 1 Miejsce składania ofert: ulica Orzechowa 9 , 75-637 Koszalin Poniżej załączniki do pobrania: *************************************************************

(2) Ogłoszenie na realizację zamówienia 2022-06-03:

Informacje o ogłoszeniu: Budowa, sali wielofunkcyjnej na dz. nr 124/4, obręb Jezierzany, gmina Postomino w miejscowości Jezierzany obręb Jezierzany gm. Postomino realizowanego w ramach projektu inwestycyjnego pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2021 poz. 1129). Termin składania ofert: do dnia 21/06/2022 r. Miejsce i sposób składania ofert: I. Ofertę należy złożyć do dnia 21/06/2022 r. do godziny 15.00 II. Miejsce składania ofert: 1 Miejsce składania ofert: ulica Orzechowa 9 , 75-637 Koszalin Poniżej załączniki do pobrania: *************************************************************

(3) Ogłoszenie na realizację zamówienia 2022-05-04:

Budowa basenu rekreacyjnego wraz z zadaszeniem teleskopowym w ramach usługi turystycznej na dz. nr 124/4 obręb Jezierzany gm. Postomino w podziale na dwa zadania. pn.: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA Postępowanie jest prowadzone zgodnie z zasadami zapytania ofertowego z zachowaniem zasady konkurencyjności, równego traktowania Wykonawców, jawności przejrzystości oraz celowego racjonalnego i oszczędnego wydatkowania środków publicznych. Wartość szacunkowa zamówienia wynosi poniżej kwoty progów unijnych w rozumieniu art.3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych ( teks jednolity : Dz. U. z 2021 poz. 1129). Termin składania ofert: do dnia 25/05/2022r. Miejsce i sposób składania ofert: I. Ofertę należy złożyć do dnia 25/05/2022 r. do godziny 15.00 II. Miejsce składania ofert: 1 Miejsce składania ofert: ulica Orzechowa 9 , 75-637 Koszalin Poniżej załączniki do pobrania: *************************************************************

(4) Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń do produkcji garmażu w tym maszyny do pakowania posiłków 2022-07-04:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń do produkcji garmażu w tym maszyny do pakowania posiłków projektu: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI nr RPZP.01.05.00-32-T012/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. *************************************************************

(5) Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia meblowego 2022-11-28:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu wyposażenia meblowego do obiektów turystycznych projektu: STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI nr RPZP.01.05.00-32-T012/21 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie” Działanie 1.5 „Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji”. *************************************************************

(6) Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy instalacji fotowoltaicznej 2022-12-21:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu i dostawy instalacji fotowoltaicznej w ramach realizowanego projektu STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Numer projektu RPZP.01.05.00-32-T012/21 *************************************************************

(7) Zapytanie ofertowe dot. zagospodarowania terenu 2023-03-24:

Zapytanie ofertowe dot. Zagospodarowania terenu w ramach projektu „STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI” nr RPZP.01.05.00-32-T012/21w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. *************************************************************

(8) Zapytanie ofertowe dot. dot. zakupu ( w tym dostawa i montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi) strefy SPA tj. Sauna fińska 2023-06-07:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu ( w tym dostawa i montaż, uruchomienie i szkolenie z obsługi) strefy SPA tj. Sauna fińska w ramach realizowanego projektu pn. STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Numer projektu RPZP.01.05.00-32-T012/21 *************************************************************

(9) Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń rekreacyjnych tj. rowerów elektrycznych, hulajnogi elektryczne deski pompowanej, kije nordic walking 2023-06-07 – unieważnione 2023-07-03:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń rekreacyjnych tj. rowerów elektrycznych, hulajnogi elektryczne deski pompowanej, kije nordic walking w ramach realizowanego projektu pn. STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Numer projektu RPZP.01.05.00-32-T012/21 *************************************************************

(10) Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń rekreacyjnych tj. rowerów elektrycznych, hulajnogi elektryczne deski pompowanej, kije nordic walking 2023-07-20:

Zapytanie ofertowe dot. zakupu urządzeń rekreacyjnych tj. rowerów elektrycznych, hulajnogi elektryczne deski pompowanej, kije nordic walking w ramach realizowanego projektu pn. STWORZENIE NOWEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO – BUDOWA OŚRODKA WAKACYJNA OSADA firmy FHU ‘LORD” PIOTR ŚWIĄTNICKI współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa 1 „Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne Technologie” Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji. Numer projektu RPZP.01.05.00-32-T012/21
® 2022 Wakacyjna Osada